Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji
zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych
Dz.U. Nr 133, poz. 833.