Polityka ochrony i zarządzania danymi osobowymi

  1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz jej aktami wykonawczymi.
  2. Dane gromadzone są po po otrzymaniu od użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w myśl art. 23 ust 1 pkt 3 i pkt 6 Ustawy.
  3. Dane osobowe gromadzone są celem identyfikacji osób mających dostęp do własności należącej do projektu Platinum Linux Non Profit.
  4. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Wyjątkiem od powyższego jest uzasadnione żądanie ze strony organów ścigania (na podstawie nakazu prokuratorskiego).
  5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach komercyjnych lub innych, oprócz wymienionych wyżej.
  6. Archiwum danych osobowych nie jest przechowywane na serwerze.
  7. Archiwum danych osobowych przechowywane jest w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.
Ostatnia aktualizacja strony: 30.09.2018, 15:16:47.