Regulamin projektu Platinum Linux Non Profit

 1. Korzystanie z serwerów Platinum Linux Non Profit oznacza akceptację regulaminu.
 2. Użytkownik zgadza się na logowanie dowolnych jego poczynań na serwerze. Jak również wyraża zgodę na otrzymywanie listów (email) od administratora. Wszelkie logi są zbierane zgodnie z zasadmi sztuki i z poszanowaniem prywatności użytkowników. Użytkownik ma prawo do informacji co jest logowane i w jakim zakresie.
 3. Dane osobowe użytkowników udostępnione administratorowi nie były, nie są i nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.
 4. Administrator stara się zapewnić jak najlepsze działanie serwera jednakże użytkownik przyjmuje usługę “taką jaka jest” co oznacza, że administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie szkody wynikające z jej niefunkcjonowania, w tym utracone korzyści.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przechowywane przez użytkowników na ich kontach, odpowiedzialność za wyżej wymienione ponosi tylko i wyłącznie użytkownik, który jest właścicielem konta.
 6. Żadnych nadużyć (abuse) jakiejkolowiek usługi na tym serwerze.
 7. Administrator definiuje słowo abuse.
 8. Administrator ma prawo zmienić niniejszy regulamin bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie użytkowników. Aktualnie obowiązujący regulamin staje się wiążący dla użytkowników po opublikowaniu na tej stronie.
 9. Wykorzystywanie usług tego serwera w celu uprzykrzania życia innym użytkownikom sieci, zamieszczania treści niemoralnych i/lub obraźliwych dla jakichkolowiek osób i wartości oraz sprzecznych z obowiązującym prawem jest ZABRONIONE.
 10. Jedna sesja na daną sieć IRC (IRCNet, EFNet, IFNet etc.). Żadnych botów, BNC, programów zakłócających pracę serwerów IRC i/lub serwerów Platinum. Klient IRC musi poprawnie odpowiadać na CTCP.
 11. Wszystkie uwagi, zgłoszenia błędów i inne sprawy dotyczące serwera administrator przyjmuje tylko i wyłącznie via email lub forum (należy się zarejestrować aby je zobaczyć) inne formy przekazywania tych informacji będą ignorowane.
 12. Administrator nie jest panią nauczycielką ani nianią. Serwery mają na celu popularyzację systemów typu UNIX, zwłaszcza w celach edukacyjnych. Aby korzystać z serwerów użytkownik musi mieć podstawowe wiadomości o systemach tego typu. System jest w większości spolszczony (w tym też man), tak więc korzystanie z niego nie powinno nastręczyć trudności, w razie (i tylko wtedy) gdy to okaże się niewystarczające możesz skontaktować się z administratorem na kanale #Linux-Slackware na IRCNecie.
 13. Zabronione są też jakiekolowiek działania mające na celu naruszenie bezpieczeństwa serwera co za tym idzie zdobycia uprawnień innych niż ustalone przez administratora (dla ekspertów: eksploity itp.). Jeśli uważasz, że możliwe jest zdobycie uprawnień innych niż ustalone niezwłocznie poinformuj o tym administratora emailem. Naruszaniem bezpieczeństwa serwera jest tez posiadanie prostych do zgadnięcia haseł typu: login.data_urodzenia itp.
 14. Wykorzystywanie konta w celach komercyjnych nie jest zabronione z zastrzeżeniem, że administrator ma być poinformowany o tym fakcie oraz o charakterze prowadzonej działalności. Działalność ta musi być legalna w rozumieniu przepisów obowiązującego w Polsce prawa, administrator ma prawo nie zgodzić się na używanie konta w celach komercyjnych bez podania przyczyn. Jeśli użytkownik czerpie ze swojego konta korzyści finansowe administrator liczy na udzielnie serwerom Platinum Linux Non Profit niewielkiej ich części w postaci donacji lub innej, wcześniej ustalonej z administratorem, korzyści materialnej dla projektu.
 15. Użytkownik zgadza się na kontakt z Administratorem drogą poczty elektronicznej (na adres na serwerze lub podany przy rejestracji).
 16. Udostępnianie konta osobom trzecim jest absolutnie zabronione.
 17. Konta nieużywane będą blokowane, a po pewnym czasie usuwane.
 18. Nie stosowanie się do powyższego kończy się, oczywiście, userdel -r.
Ostatnia aktualizacja strony: 30.09.2018, 15:16:47.